Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 


Theosis (Guddommeliggørelse)

v/ Charlotte og Allan

Ved bøn og kontemplation drages sjælen trinvis op igennem en indre sjælelig renselse og oplysning til en skue af Gud og dermed til Guddommeliggørelse.

Vi vil dele af vores egne personlige efararinger med Jesus bøn / Hjertets Bøn gennem de sidste 20 år, dels gennem ikonografi, dels gennem pilgrimsrejser til Mount Athos.

Frugten på vejen til det inderste i hjertet, til den dybeste frugt, kærligheden. Som er størst af alle.

Dato: 27 okt kl 10-16.

Pris: DKK 600,00

 

Fear

Our deepest fear is not that we are inadequate

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure

It is our Light, nor our darkness, that most frightens us

We ask ourselves: "Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?"

Actually, who are you NOT to be?

You are a child of Spirit. Your playing small does not serve the World

There is nothing enlightened about shrinking

So that others won’t feel insecure around you

We were born to manifest the glory of Spirit that is within us

It is not just in some of us

It is in EVERYONE

And as we let our Light shine

We give others permission to do the same

As we are liberated from our own fear

Our presence liberates others.

Nelson Mandela