Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 


Enneagrammets spirituelle dimension

2 årige gruppe som mødes 9 weekends
ved Charlotte og Allan

Enneagrammet kaldes Gud’s ansigt, en mandala med 9 hjertepunkter, hvor hvert punkt kaldes en enneatype, der hver især repræsenterer et essens aspekt med dets tilhørende ego fiksering. Det er tabet af essens i den tidlige barndom som medfører udvikling af falske ego strukturer. Enneagrammet er en udviklingsvej, som kan hjælpe til at frigøre dig fra disse ego fikseringer, og til at genvinde din oprindelige essens og din essentielle kontakt til det spirituelle, for dermed at integrere og udtrykke den oprindelige, naturlige tilstand i dig selv, således at du kan finde din retning og sande mening i tilværelsen – kende visionen, og kende din særlig opgave i livet.

Vi er almindeligvis fikseret i en primær type, men vi kan have lidt af hver type i os. Hver weekend vil omhandle en enneatype, så du vil lære hvordan du kan genkende din egen enneatype og sjælebarn, samt andres enneatyper.

Der vil indgå mere individuelle meditationer for hver type, chakra, psykiske strømme, bøn, lyd, farve, lataif, som kan hjælpe en til at bryde fri af vaner, mønstre og tilknytning som hver type har, samt meditationer til at opleve Essensens tilstand, åndsnærværelse. Vi vil undersøge sammenhæng mellem Enneagrammet og visdomsskoler, herunder Kristendom, Buddhisme, Taoisme og Sufi traditionen.

Du vil arbejde med hvordan de forskellige essens tilstande opleves, erfares, og kvaliteterne der er forbundet hermed, samt sammenhængen mellem essens, energi og enneagrammet.

Vi vil arbejde med hvordan man kan bruge Enneagrammet professionelt, både fagligt og personligt, bl. a. i firmaer, parforhold og relationer. Der udstedes et certifikat

Ingen planlagte datoer