Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 


Praktiske oplysninger 2023

  Priser Depositum
2 dg kursus 1.400 kr 500 kr
2 dg, Ikonkursus 1.200 kr  
4 dg, Ikonkursus 2.100 kr 1.000 kr
Konsultation 1½ t. 700 kr  
Parkonsultation 2 t. 900 kr  
Gruppekonsultation 1 t. 1.200 kr  
Konsultation børn u/ 16 år 1 t. 400 kr
Konsultation forældre / børn 1½ t. 700 kr  
Børnekursus 400 kr  
Fælles meditation gratis  

På alle kurser servers kaffe, the, frugt eller kage i pauserne.
Kursusdeltagerne må selv medbringe frokost. Alle kurserne begynder præcist på de anførte tidspunkter. Centret er åbent en ½ time før start. Centret har ingen mulighed for overnatning.

Kursustilmelding:
Per email eller tilsendelse af blanket samt depositum senest 1 måned før startdatoen. Afmelding sker senest 14 dage før kursusstart og depositum vil blive tilbagebetalt minus 50 kr. i gebyr. Er du i en fast gruppe, er afmelding senest en måned før kursusstart. Betaling modtages gerne kontant den første kursusdag.

Ved senere afmelding er man forpligtet til at betale hele beløbet.

Ikonkursustilmelding: Ved tilmelding betales depositum. Restbeløbet betales senest 3 måneder før start. Beløbet, minus kr. 50 i administrations gebyr, refunderes kun hvis der er en person på ventelisten som kan overtage pladsen.

Konsultationer: Tidsbestilling og kontortid mandag til fredag ml. kl. 9-10 tel. 48-141864. Vi kan desværre ikke modtage tidsbestilling per email pga praktiske problemer. Afmelding til individuel konsultation senest 48 timer inden aftalt tid. Ved udeblivelse er man forpligtet til at betale for konsultationen.
Tilmelding per e-mail: info@goldenlotus.dk

Depositum betales til Jyske Bank reg. nr. 5016 kontonr. 0001374785