Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 

Bob Moore Praksis
2 årige gruppe som mødes over 8 week-ends, ved Charlotte og Allan

Fokus for dette kursusforløb er de meditative praksis som Bob Moore udviklede og underviste i. Til frihed, åbenhed, spirituelle og essentielle kvaliteter, og integrerer dette i dagligdagen.

Praksisøvelser er på visse punkter forskellige fra såvel øvelser som meditation, da de ikke er begrænset til et bestemt udviklingsfase eller dimension.  Men samtidigt kan en praksis bringe energibevægelse ind i et aktivitetsområde, og denne aktivitet kan på sin side være forbundet med stilhed eller med højere bevidsthedsplaner. Så på denne måde er der en nær forbindelse mellem praksisøvelser og meditation.

Disse praksis kan gentages dagligt hele livet, og støtter den enkeltes proces individuelt. Vi vil gennemgå Bob Moore’s livssyn, filosofi, og dybe forståelse af Essens, healing, energi og bevidsthed.

På hvert kursus vil vi fokusere på 2 eller 3 praksisøvelser. Blandt praksisser kan nævnes: Praksis i manifestation, Essens, indre  helhed, grounding, meditation, healing, oplysning og mål, tiltrækning, fødsel, liv og død, bøn, transformation. I processen vil vi også inddrage energi, healingsøvelser, det essentielle i enneagrammet, drømmearbejde, og hver eftermiddag kropsøvelser og Tai Chi.

Foreningen Moore-Healing Association (www.moore-healing.info) blev dannet år 2005  og er en forening for Bob Moore’s tidligere elever. Den arrangerer et retreat en gang årlig, hvor der arbejdes med Bob’s praksis. Som bestyrelsesmedlemmer har vi i alle årene været med i planlægning og ko-ordineret aktiveteterne.I alle år har vi oplevet den dybe værdi af praksis hos hundredvis af mennesker der har deltaget. Dette er også inspiration for gruppeforløbet udover at vi siden 1987 har undervist i den livsfilosofi forståelse af healing energi og bevidsthed vi har modtaget fra Bob. Charlotte har modtaget undervisning/ super vision fra Bob 1984-2008, og Allan 1997-2000.

Vi er begge certificeret af Bob Moore 19 jan 2000

Ingen planlagte datoer.

 

 


 

“Love is the Essence

Health is Peace of Mind

Healing is Absence of Fear”.

Bob Moore