Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 


Udgivelse af bøger ”Samtaler med Bob Moore” og "Conversations with Bob Moore".

Det er os en stor glæde at fortælle at endelig er udgivelsen af bogen en realitet. Som bestyrelse medlemmer af Moore-Healing Association har vi været med i hele processen, og Charlotte har tegnet alle illustrationer samt skrevet afsnittet om punkter etc.

”Samtaler med Bob Moore” – har tidligere været udgivet til en lukket kreds af Bob Moores kursister. Denne udgave indeholder, som noget nyt to appendix med henholdsvis ord og illustrationer om punkter og chakra ifølge Bob Moores lære - samt et stikordsregister, der gør det muligt også at bruge bogen som en håndbog.

Bogen omhandler først og fremmest filosofien bag Bob Moores arbejde. I Bob Moores lære går vejen til at forstå og hjælpe andre igennem arbejdet med at forstå og hjælpe sig selv. Det er gennem erkendelsen af, at det er ud fra forbindelsen til vores spirituelle kvaliteter, at vi kan forstå og transformere vores problemer. Den bygger på en viden om menneskets energistrukturer og på en dyb forståelse af, hvordan vi kan arbejde med disse energistrukturer. Gennem arbejde med os selv og vores energistrukturer har vi mulighed for at opnå en mere ægte forbindelse til os selv − og ­ dermed til andre mennesker.

Den engelske udgave "Conversations with Bob Moore" er udkommet den 6 januar 2014 på det international marked og kan købes bl.a. hos www.amazon.co.uk og www.gucca.dk.

Allan og Charlotte er certificeret af Bob Moore 19 /1 -2000

 

link til Charlotte's certifikat i fuld størrelse

link til Allan's certifikat i fuld størrelse

 

 


 

“Love is the Essence

Health is Peace of Mind

Healing is Absence of Fear”.

Bob Moore