Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 


Essens, Hjerte, Nærvær og Mandala
Kursus ved Charlotte

Et kursus for alle – professionelle samt forældre – som har interesse i og hjerte for udvikling af børns spirituelle intelligens. Jeg har afholdt dette kursus gennem de sidste 15 år i DK og i udlandet, bl. a. til personale, NGO’er, forældre, pædagoger / lærere seminar.

 

Børns trivsel og velbefindende er i høj grad afhængig af deres evne til at være i kontakt med deres egen indre kerne og med hjertet. Voksne kan skabe en bæredygtig og tillidsfuld relation til barnet, gennem at styrke deres egen kontakt til sig selv, til essens og iboende hjerte kvaliteter. Dette er en forudsætning for at kunne hjælpe barnet med at opretholde og udvikle den medfødte naturlige tilstand, hvor der er kontakt til de indre, oprindelige kvaliteter, som vi  møder hos det nyfødte barn, fx venlighed, tillid, godhed, åbenhed og uskyld.


At bevare kontakten indadtil i en udadrettet og travl verden ses som udgangspunktet for at kunne etablere kontakt med andre og for at udvikle følelsen af samhørighed og ansvarlighed overfor det fællesskab, vi alle er en del af. I en verden med mange ydre krav er det nødvendigt at være opmærksom på at styrke netop disse indre kvaliteter og naturlige kompetencer hos børn og unge.

 
Jeg vil ved hjælp af enkle redskaber arbejde ud fra pentagrammets 5 porte: bevidsthed, hjerte, åndedræt, krop og kreativitet. Jeg vil tage udgangspunkt i velafprøvede øvelser, blandt andet fra Bob Moore, som jeg har gennem arbejdet med børn og unge i alderen 3 – 18 år.

 

På kurset vil du også arbejde med mandala og helheds orienteret pædagogik der bl. a. er beskrevet i bogen ”Nærvær og Empati” som jeg har udviklet gennem de sidste 30 år, og efterprøvet igennem 20 års arbejde med udsatte børn, gadebørn, HIV+ børn og traumatiseret børn i Sydafrika.

Ingen planlagte datoer