Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 


Jesus Bøn, Hjertets Bøn
v/ Charlotte og Allan

Jesus Bøn, også kaldet Hjertets Bøn, går over 2.000 år tilbage. Hjertets indre, uophørlig bøn.

På dansk: Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig / os.
På Græsk: Kyrie Eleison, Christe Eleison.

Den er betragtet som den uophørlig bøn som apostlen Paul skriver om i den ny testamente.

Vær altid glade.
Bed uden ophør.

Den er blandt andet praktiseret af Ørkenmødrene og fædrene. Mount Athos har en særlig tradition for Jesus Bøn.

Hesykasterne (eremitter) søgte en umiddelbar forbindelse med Gud, en salighedstilstand, hvori de fyldtes af det guddommelige lys og følte en særlig ophøjet fred (græsk: hesykia).

Den kan kombineres med den naturlig rytmisk åndedræts bevægelse og kroppen.

På dagen vil vi introducere til Jesus Bøn praksis og åndedræt.

Vi inddrager ikoner og du er velkommen til at medbringe din egen ikon.

Ingen planlagte datoer.

Pris: DKK 600 

 


 

For the kingdom of God

is within you.


Jesus of Nazareth