Golden Lotus
v/ Charlotte og Allan Weppenaar Pedersen.                          
Tlf. 48-141864 hv. 9-10. E-mail:  info@goldenlotus.dk
 
 
 

Bob Moore Praksis 6
(fortsættelse af Bob Moore Praksis 4)
2 årige gruppe som mødes 8 weekends, ved Charlotte og Allan


Fokuspunkt vil være ”stillness” og at ”be one with everything” (blive et med alt), samt praksis som understøtter denne proces fra Bob Moore’s undervisning i de sidste år han levede.

Vi henter inspiration fra filmen som blev optaget af Bob, hans undervisning fra udskrifter, bogen ”Samtaler med Bob Moore” samt vores egne meditative og livserfaringer. 

Vi vil fortsætte arbejde med de 4 stadier: koncentration eller observation, meditation, kontemplation og illumination, for at opnå sand glæde og skønhed. Samt arbejde med de sekundære chakraer, den subtile krop og individuel praksis.

Gruppen er åben for de som har arbejdet med Bob’s praksis i mange år.

Datoer gruppe 6 2024: 23+24 marts, 29+30 juni, 28+29 sept
 Lør 10-18, søn 10-16

Pris: DKK 1.400 per kursus

Bob Moore Praksis 2 og 3
(Fortsættelse of Bob Moore Praksis 1)
2 årige gruppe som mødes over 8 week-ends, ved Charlotte og Allan

Vi  fortsætter i dette forløb med yderligere praksis som Bob Moore har udviklet, som hjælper os til at integrere vores Essens og spirituelle jordforbindelse.

I gruppe 2 vil vi gennemgå og arbejder med de 8 psykiske strømme, som er en af Bob’s perler. På hvert kursus gennemgår vi en psykisk strøm.

Åbning af de psykiske strømme i vores æterisk energi hjælper os til at forløse uhensigtsmæssige mønstre og integrere vores spirituelle kvaliteter. På kurserne vil der fortsat indgå kropsøvelser, chi kung og drømmearbejde.

I gruppe 3 vil vi gennmgå og arbejde med de 21 sekundære chakraer.

Bogen ”Samtaler med Bob Moore” er udkommet på forlaget Thank You. Det anbefales at læse bogen. Som medlemmer af bestyrelsen i ”Moore-Healing Association” har vi været med til at udgive bogen samt skrive appendix, og Charlotte er illustrator til tegninger.

Ingen planlagte datoer.

Allan og Charlotte er certificeret af Bob Moore d.19/01-2000

 


 

“Love is the Essence

Health is Peace of Mind

Healing is Absence of Fear”.

Bob Moore